ĐỀ KIỂM TRA KHOA HỌC LỚP 5 – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020 – 2021

Đây là ĐỀ KIỂM TRA KHOA HỌC LỚP 5 – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020 – 2021 Trường Tiểu học Chu Văn An. Đề bài chưa có đáp án. Các em hãy dựa vào kiến thức đã học để tìm ra phương án trả lời nhé!

Chúc các em thành công!

Nguồn: Trường Tiểu học Chu Văn An, tp Cao Lãnh, Đồng Tháp