Đáp án câu đố 2 – 5 câu đố khó kiểm tra khả năng logic của não

Ở mỗi hình, tổng hai số ở trên nhân số ở giữa thì được số được tạo bởi hai chữ số ở dưới.

Ta có: (4 + 2) x 3 = 18.

(7 + 4) x 2 = 22.

Vậy nên: (6 + 8) x 3 = 42.

Đáp án câu đố 2: 2

<< Quay lại