ĐÁP ÁN 3 – 5 câu đố Toán học “hại não”

Ở mỗi hình, số ở trên chia 2 rồi nhân số ở dưới thì ra số bên phải.

4 : 2 x 18 = 36

6 : 2 x 15 = 45

8 : 2 x 11 = 44

Đáp án câu đố 3: 11

<< Quay lại