Đáp án câu 4 – Test IQ bằng 5 câu đố logic “khó nhằn”

Đáp án câu 4: 61

Số ở trên nhân 2, được bao nhiêu đem cộng với 3 thì ra số ở dưới liền kề.

Ta có:

1 x 2 + 3 = 5.

5 x 2 + 3 = 13.

13 x 2 + 3 = 29.

Vậy nên: 29 x 2 + 3 = 61.

<< Quay lại