Đáp án câu 4 – Bốn bài toán rèn luyện trí não

Số cần điền là 3.

Ở mỗi cụm hình theo màu, tổng hai số đầu và cuối mỗi thanh ngang cộng căn bậc hai số ở giữa, được bao nhiêu đem chia cho số ở ô tam giác sẽ ra kết quả bằng 6.

Căn bậc hai của 25, 16 và 36 lần lượt là 5, 4, 6. Ta có:

(7 + 12 + 5) : 4 = 6.

(3 + 5 + 4) : 2 = 6.

(4 + 8 + 6) : 3 = 6.

<< QUAY LẠI