Câu đố về Phố phường Hà Nội

Ảnh minh họa: Internet

PHỐ GÌ…? TRẢ LỜI ..!
Phố gì nhắc đến ngọt lừ?
Phố gì có dáng lừ đừ cua đi?
Phố gì “giun” nhỏ li ti?
Phố gì quả ngọt ăn thì giòn thơm?
Phố gì củ nướng bùi thơm?
Phố gì quả ngọt hơn cơm như đường? Phố gì dùng thắp sáng đường?
Phố gì vật gáy hừng đông rạng dần? Phố gì bạn với bàn chân?
Phố gì bao bọc quanh thân thể mình?
Phố gì bạn với học sinh?
Phố gì rít cái cả mình đê mê?
Phố gì đói húp đã ghê?
Phố gì chữ nghĩa thẳng lề đầy trang?
Phố gì tiếng đánh xếp hàng?
Phố gì che cửa, che hàng nắng mưa?
Phố gì phẩy mát hè trưa?
Phố gì khí lạnh, gió về cần ngay?
Phố gì bữa bữa cầm tay?
Phố gì không có thấy ngay đồ cuồng?
Phố gì lướt gió căng phồng?
Phố gì quây thóc để phòng đói cơm?
Phố gì sợi trắng, mềm, ngon?
Phố gì khói tỏa, ngát thơm đền chùa? Phố gì tháng Tám chen đua?
Phố gì chạm phải máu ùa rỉ ra?
Phố gì gỗ, chứa đồ ta?
Phố gì đau ốm chúng ta phải cần?
Phố gì đo trọng lượng cần?
Phố gì kim loại trắng ngần quý sang?
Phố gì cây kín lũy làng?
Phố gì kim loại trắng hàn đồ thau?
Phố gì bột quét trắng mau?
Phố gì kim loại bóng, thau, chậu, đèn? Phố gì bóc củ hăng, men?
Phố gì che nắng, mưa trên mái đầu?
Phố gì trải để ngủ lâu?
Phố gì bạn với mái đầu làm duyên?
Phố gì mèo chẳng để yên?
Phố gì mê mẩn ra đê mà nằm?
Phố gì ấm chén bày trên?
Phố gì phì phụt lửa rèn, thép tôi?
Phố gì đen nhẻm trời ơi?
Phố gì quần áo phai rồi phải mong? Phố gì quậy đánh nước trong?
Phố gì hạt nhỏ, ủ ngồng giá lên?
Phố gì gần nó nóng rên?
Phố gì lò đó có tên vật này?
Phố gì gia súc đi cày?
Phố gì gió mát bên cây giữa hồ?
Phố gì gánh nước đổ vô?
Phố gì đựng mắm, tương vô ăn dần? Phố gì chợ lớn gần dân?
Phố gì từ thủy tinh làm mà nên?
Phố gì tàu chạy bên trên?
Phố gì đựng thức ăn bên mâm đầy?
Phố gì tên núi và cây?
Phố gì hồ đẹp tháp xây giữa hồ?
Phố gì nữ sĩ họ Hồ?
Phố gì tác giả “Kiều” vô cùng tài?
Phố gì dùng dựng đền đài?
Phố gì tụ tập để cầu mưa sa?
Phố gì xưa đúc tiền ra?
Phố gì luyện tập binh ta can trường?
Phố gì chùa lớn cạnh đường?
Phố gì chùa nhỏ bên đường xinh xinh?
Phố gì nhà nguyện thánh kinh?
Phố gì thờ Chúa hiển linh sát đường?
Phố gì đô cũ miền Trung?
Phố gì Hoàng đế anh hùng Tây Sơn? Phố gì nữ tướng tên Xuân?
Phố gì Trạng Nguyễn sấm rền trần gian?

Phố gì quả tép ngọt thơm?
Phố gì xe lửa chạy bên ầm ầm?
Phố gì cửa hướng ngược nam?
Phố gì cửa đó xây nên mát nhà?
Phố gì lạ thế “Cá Nhà”?
Phố gì còn gọi là “bà bạn thân”?
Phố gì là giống “Cá Nam”?
Phố gì xưa có húng thơm lạ lùng?
Phố gì đến đó “phải dừng”?
Phố gì là giếng thử dùng rất ngon?
Phố gì cao ngất đỉnh son?
Phố gì là bến xưa còn bán buôn?
Phố gì tên Ngõ hoa thơm?
Phố gì là Xóm nhưng toàn nhà sang?
Phố gì xưa có Cầu ngang?
Phố gì lò đó đúng hàng “hết hơi”?
Phố gì tên lạ “Ngựa” Mây?
Phố gì Chùa dựng thờ tay cao cờ?
Phố gì người Pháp đốc tờ?
Phố gì “tom chát” ả đào ngày xưa?
Phố gì Vua đất Hoa Lư?
Phố gì Vua đã dựng xây Long Thành?
Phố gì Bác học tên Anh?
Phố gì hoa hậu nổi danh Canh Thìn?
Phố gì danh họa nước mình?
Phố gì họ Đặng văn tin, thông hàm?
Phố gì Vua lập Văn Lang?
Phố gì Hoàng tử lễ bằng bánh ta?
Phố gì thánh chữ như hoa?
Phố gì thần bạn cặp bồ Thánh đây?
Phố gì hồ cạnh Hồ Tây?
Phố gì Yên Thế một tay vẫy vùng?
Phố gì Trinh Nữ anh hùng?
Phố gì Vương nữ hào hùng nước ta?
Phố gì tác giả “Lũy hoa”?
Phố gì “Hà Nội mới” ta bên đường?  
Hàng Đường nhắc đến ngọt lừ
Hàng Ngang có dáng lừ đừ cua đi
Hàng Rươi “giun” nhỏ li ti
Hàng Đào quả ngọt ăn thì giòn thơm
Hàng Khoai củ nướng bùi thơm
Hàng Chuối quả ngọt hơn cơm như đường
Hàng Dầu dùng thắp sáng đường
Hàng Gà vật gáy hừng đông rạng dần
Hàng Giày bạn với bàn chân
Hàng Da bao bọc quanh thân thể mình
Hàng Bút bạn với học sinh
Hàng Điếu rít cái cả mình đê mê
Hàng Cháo đói húp đã ghê
Phố gì chữ nghĩa thẳng lề đầy trang ????
Hàng Trống tiếng đánh xếp hàng
Hàng Mành che cửa, che hàng nắng mưa
Hàng Quạt phẩy mát hè trưa
Hàng Bông khí lạnh, gió về cần ngay
Bát Sứ bữa bữa cầm tay
Hàng Vải không có thấy ngay đồ cuồng
Hàng Buồm lướt gió căng phồng
Hàng Cót quây thóc để phòng đói cơm
Hàng Bún sợi trắng, mềm, ngon
Hàng Hương khói tỏa, ngát thơm đền chùa
Hàng Mã tháng Tám chen đua
Hàng Gai chạm phải máu ùa rỉ ra
Hàng hòm gỗ, chứa đồ ta
Thuốc Bắc đau ốm chúng ta phải cần
Hàng Cân đo trọng lượng cần
Hàng Bạc kim loại trắng ngần quý sang
Hàng Tre cây kín lũy làng
Hàng Thiếc kim loại trắng hàn đồ thau
Hàng Vôi bột quét trắng mau
Hàng Đồng kim loại bóng, thau, chậu, đèn
Hàng Hành bóc củ hăng, men
Hàng Nón che nắng, mưa trên mái đầu
Hàng Chiếu trải để ngủ lâu
Hàng Lược bạn với mái đầu làm duyên
Hàng Cá mèo chẳng để yên
Hàng Bài mê mẩn ra đê mà nằm
Hàng Khay ấm chén bày trên
Lò Rèn phì phụt lửa rèn, thép tôi
Hàng Than đen nhẻm trời ơi
Thợ Nhuộm quần áo phai rồi phải mong
Hàng Phèn quậy đánh nước trong
Hàng Đậu hạt nhỏ, ủ ngồng giá lên
Hỏa Lò gần nó nóng rên
Lò Lợn lò đó có tên vật này
Kim Ngưu gia súc đi cày
Thanh Niên gió mát bên cây giữa hồ
Hàng Thùng gánh nước đổ vô
Hàng Chĩnh đựng mắm, tương vô ăn dần Đồng Xuân chợ lớn gần dân
Hàng Chai từ thủy tinh làm mà nên
Gầm Cầu tàu chạy bên trên
Bát Đàn đựng thức ăn bên mâm đầy
Núi Trúc tên núi và cây
Hoàn Kiếm hồ đẹp tháp xây giữa hồ
Xuân Hương nữ sĩ họ Hồ
Nguyễn Du tác giả “Kiều” vô cùng tài
Ngõ Gạch dùng dựng đền đài
Hội Vũ tụ tập để cầu mưa sa
Lò Đúc xưa đúc tiền ra
Giảng Võ luyện tập binh ta can trường
Quán Sứ chùa lớn cạnh đường
Một Cột chùa nhỏ bên đường xinh xinh
Nhà Chung nhà nguyện thánh kinh
Nhà Thờ thờ Chúa hiển linh sát đường
Phố Huế đô cũ miền Trung
Quang Trung Hoàng đế anh hùng Tây Sơn
Bùi Thị nữ tướng tên Xuân
Bỉnh Khiêm Trạng Nguyễn sấm rền trần gian
Đường Bưởi quả tép ngọt thơm
Đường Thành xe lửa chạy bên ầm ầm
Cửa Bắc cửa hướng ngược nam
Cửa Nam cửa đó xây nên mát nhà
Gia Ngư lạ thế “Cá Nhà”
Hàng Bồ còn gọi là “bà bạn thân”
Nam Ngư là giống “Cá Nam”
Đường Láng xưa có húng thơm lạ lùng
Cấm Chỉ đến đó “phải dừng”
Giếng Mứt là giếng thử dùng rất ngon
Cột Cờ cao ngất đỉnh son
Bến Nứa là bến xưa còn bán buôn
Ngõ Quỳnh tên Ngõ hoa thơm
Hạ Hồi là Xóm nhưng toàn nhà sang
Cầu Gỗ xưa có Cầu ngang
Lò Sũ lò đó đúng hàng “hết hơi”
Mã Mây tên lạ “Ngựa” Mây
Chùa Vua Chùa dựng thờ tay cao cờ
Yecxanh người Pháp đốc tờ
Khâm Thiên “tom chát” ả đào ngày xưa
Tiên Hoàng Vua đất Hoa Lư
Lý Thái Tổ đã dựng xây Long Thành
Đào Duy Bác học tên Anh
Ngọc Khánh hoa hậu nổi danh Canh Thìn
Tô (Ngọc) Vân danh họa nước mình
Thai Mai họ Đặng văn tin, thông hàm
Hùng Vương Vua lập Văn Lang
Linh Lang Hoàng tử lễ bằng bánh ta
Bá Quát thánh chữ như hoa
Nguyễn Siêu thần bạn cặp bồ Thánh đây
Trúc Bạch hồ cạnh Hồ Tây
Hoa Thám Yên Thế một tay vẫy vùng
Bà Triệu Trinh Nữ anh hùng
Hai Bà Vương nữ hào hùng nước ta
Nguyễn Huy Tưởng viết “Lũy hoa”
Phố gì “Hà Nội mới” ta bên đường..?

Việt Tạ (sưu tầm)/ Nguồn: Tuệ Phong