Đáp án câu 3 -Rèn luyện trí não với năm câu đố IQ

Số cần điền là 19.

Ở mỗi hình tròn, số ở dưới trừ tổng hai số ở trên thì bằng 3. Ta có:

10 – 5 – 2 = 3.

8 – 3 – 2 = 3.

19 – 7 – 9 = 3.

Dinh Phương (sưu tầm)/ Nguồn: https://vnexpress.net/

<< Quay lại

One thought on “Đáp án câu 3 -Rèn luyện trí não với năm câu đố IQ

  1. Pingback: Rèn luyện trí não với năm câu đố IQ - KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Comments are closed.