Đáp án câu 3 – 5 câu đố Toán học có làm khó được bạn?

(B + D) x A = C.

Vậy nên: 6 : 3 – 2 = 0.

Đáp án câu đố 3: 0

<< Quay lại