Đáp án câu 2 – Kiểm tra IQ với 5 câu đố hình học rắc rối

Đáp án câu 2: A

Mỗi hàng ngang, ba hình tam giác, tròn và thang lần lượt xuất hiện cùng các chấm tròn, chỉ hoán đổi vị trí. Hàng ngang thứ ba đã có hình tròn và thang với hai và một chấm.

<< Trở lại