Đáp án – Bài toán tìm giá trị của A, B, C, D

Đáp án: Câu C đúng

vì A = D nên 2 x A + B = 8 => A = D = (8 – B)/2.

Thay A = D vào phép toán dọc bên phải, có B + (8 – B)/2= 6 => B = 4,5.

Thay ngược vào các phép tính còn lại, tìm ra được:

A = 3,5

B = 4,5

C = 9,5

D = 3,5.

Theo vnExpress

<< Quay lại đề bài