Đáp án câu 2 – Bốn bài toán rèn luyện trí não

Số cần điền là 17.

Ở mỗi tam giác, tổng hai số ở đáy trừ số ở giữa sẽ ra số ở đỉnh. Ta có:

7 + 4 – 2 = 9.

13 + 8 – 9 = 12.

17 + 13 – 17 = 13.

<< QUAY LẠI