Đáp án câu 2 – 5 câu đố Toán học có làm khó được bạn?

 x C = BD.

Vì 6 x 4 = 24, suy ra số cần tìm là 4.

Đáp án câu đố 2: 4

<< Quay lại