Đáp án câu 1 – Test IQ bằng 5 câu đố Toán học

Hiệu ba số trong mỗi cột bằng 8.

Ta có: 16 – 4 – 4 = 8.

24 – 8 – 8 = 8.

36 – 22 – 6 = 8.

Vậy nên: 49 – 36 – 5 = 8.

Đáp án câu đố 1: 36

<< Quay lại