Đáp án câu 1 – 5 câu đố Toán học có làm khó được bạn?

(A x B) – D = C.

Vậy nên: (4 x 4) – 4 = 12.

Đáp án câu đố 1: 12

<< Quay lại