ĐÁP ÁN 1 – ĐIỀN SỐ QUANH Ô VUÔNG – Kiểm tra IQ với 5 câu đố Toán học khó

Ta có: (A x C) : 2 = B.

Vậy nên: (4 x 6) : 2 = 12.

Đáp án câu đố 1: 12

<< QUAY LẠI