ĐÁP ÁN BÀI 4 – ĐIỀN THÊM SỐ VÀO DÃY SỐ ĐÃ CHO

Quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng bằng số thứ tự của số hạng nhân với 3

Đáp án: 33 ; 36

<< Quay lại