Đáp Án 5 – Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Tích hai số của cột trước là hai số cột sau ghép lại.

Ta có: 9 x 8 = 72

Vậy nên: 0 x 4 = 0.

Đáp án câu 5: 0 và 0

<< Quay lại