ĐÁP ÁN 5 – 5 câu đố hại não thách thức khả năng tư duy

Tổng bình phương hai số ở trên bằng số ở dưới.

Ta có: (2×2 + 4×4) = 20.

(3×3 + 9×9) = 90.

Vậy nên: (1×1 + 5×5) = 26.

Đáp án câu 5: 26

<< QUAY LẠI