ĐÁP ÁN 5 – 5 câu đố Toán học “hại não”

Ở mỗi hình thoi, số ở trên nhân số ở dưới sẽ bằng số được tạo bởi ô bên trái và bên phải.

7 x 6 = 42.

9 x 9 = 81.

5 x 3 = 15.

Vậy ở hình thoi cuối, ta có 6 x 2 = 12.

Đáp án câu đố 5: 2

<< Quay lại