ĐÁP ÁN 4 – Kiểm tra chỉ số thông minh bằng 5 câu đố Toán học

Số trong một ô bằng bình phương của số đối diện.

Ta có: 3 x 3 = 9, số đối diện là 9.

Vậy nên: 5 x 5 = 25, số đối diện là 25.

Đáp án câu đố 4: 25

<< QUAY LẠI ĐỀ BÀI