ĐÁP ÁN 4 – 5 câu đố hại não thách thức khả năng tư duy

Tại mỗi hàng, tổng các số thứ một, hai, ba sau khi nhân đôi bằng số thứ tư.

Ta có: (3×2 + 5×2 + 6×2) = 28.

(4×2 + 2×2 + 7×2) = 26.

(8×2 + 2×2 + 6×2) = 32.

Vậy nên: (9×2 + 4×2 + 1×2) = 28.

Đáp án câu 4: 4

<< QUAY LẠI