Bốn bài toán rèn luyện trí não

Bạn có 1-2 phút để tìm ra quy luật, tính toán và điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

Câu 1:

ĐÁP ÁN >>

Câu 2:

ĐÁP ÁN >>

Câu 3:

ĐÁP ÁN >>

Câu 4:

ĐÁP ÁN >>

Theo Power of Enjoyment/ Nguồn: https://vnexpress.net/