Đáp án 3 – Test IQ bằng 5 câu đố khó

Đáp án câu 3: 49

Số trước nhân 2 rồi trừ 1 sẽ ra số sau liền kề.

Ta có: 4 x 2 – 1 = 7.

7 x 2 – 1 = 13.

13 x 2 – 1 = 25.

Vậy nên: 25 x 2 – 1 = 49.

<< Quay lại