ĐÁP ÁN 3 – 5 câu đố hại não thách thức khả năng tư duy

Tổng của hai số hàng trên nhân với số ở hàng giữa bằng hai số hàng cuối ghép lại.

Ta có: (4+2) x 3 = 18.

(7+4) x 2 = 22.

Vậy nên: (6+8) x 3 = 42.

Đáp án câu 3: 2

<< QUAY LẠI