ĐÁP ÁN 2 – Kiểm tra chỉ số thông minh bằng 5 câu đố Toán học

Trong những ô chứa số có 2 chữ số, tích của 2 tạo nên số đó sẽ bằng số đối diện.

Ta có: 4 x 2 = 8, số đối diện là 8.

Vậy nên: 5 x 1 = 5, sối đối diện là 5.

Đáp án câu đố 2: 5

<< QUAY LẠI ĐỀ BÀI