ĐÁP ÁN 2 – ĐIỀN SỐ QUANH Ô VUÔNG – Kiểm tra IQ với 5 câu đố Toán học khó

Ta có: (A x C) – (số nhỏ hơn trong A hoặc C) = B.

Ví dụ: (2 x 5) – 2 = 8, (5 x 6) – 5 = 25.

Vậy nên: (2 x 3) – 2 = 4.

Đáp án câu đố 2: 4

<< QUAY LẠI