Đáp án 1 – Test IQ bằng 5 câu đố khó

Đáp án câu 1: 40

Ở hình, bình phương hiệu hai số ở trên cộng bình phương hiệu hai số ở dưới sẽ ra số ở giữa.

Ta có: (7 – 4) ^ 2 + (8 – 3) ^ 2 = 34.

(5 – 1) ^ 2 + (6 – 4) ^ 2 = 20.

Vậy nên: (9 – 3) ^ 2 + (4 – 2) ^ 2 = 40.

<< Quay lại