ĐÁP ÁN 1 – 5 câu đố hại não thách thức khả năng tư duy

Số ở hàng giữa bằng tổng hai số hàng trên trừ tổng hai số hàng dưới.

Ta có: (9+8) – (4+4) = 9.

(11+5) – (3+3) = 10.

Vậy nên: (7+16) – 12 – 6 = 5.

Đáp án câu 1: 5

<< QUAY LẠI