Chuyện vui: ĐÚNG CHỖ -KHÔNG ĐÚNG CHỖ

A: Buồn ngủ làm gì hết buồn ngủ?
B: Ngủ đúng chỗ.
A: Ngứa làm gì hết ngứa?
B: Gải đúng chỗ ngứa. Càng gải càng thấy đã.
A: Nhưng có những chuyện không đúng chỗ vẫn thấy đã như thường.
B: Chuyện gì?
A: Ngủ gục, ăn vụn và…
B: Không nói bậy nghen.
A: Hôn lén, rình rình hôn người yêu hoặc con vợ một cái…ngon làm sao ấy trời.
B: Nhất là thấy nàng mặt đỏ lên, môi phụng phịu chửi: “Đồ quỷ anh à”.

Nhưng cuộc sống này phân biệt cái nào đúng và không đúng là cả vấn đề.

Rắc rối quá. Thôi miễn thấy sướng, ngon, đã là tốt rồi.

Còn chuyện gì đến sẽ tự đến. Hi.

Hồ Văn Nhịnh