Chuyện vui: ĐỐI ĐÁP LƯỢM LIỀN

Có đứa học trò giờ làm trong ngân hàng. Tự dưng nó làm thơ như sau. 

Ngân Percy:
Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh.

– Một người comment: Sông có cá cho bạn câu hay không? Cây có trái cho bạn hái hay không? Đó mới là vấn đề?.

– Ngân Percy: Sực tỉnh: Hay, góp ý hay.haha

Hồ Văn Nhịnh