Chính thức: Đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 miễn phí

Ngày 26/2/2021, Chính phủ  ban hành Nghị quyết 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID 19.

Theo đó, quyết nghị nội dung về đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID 19 và miễn phí trong năm 2021 bao gồm:

+ Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm:

+ Người làm việc trong các cơ sở y tế;

+ Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ,tình nguyện viên, phóng viên…);

+ Quân đội; Công an.

– Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;

– Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước…;

– Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người;

– Người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi;

– Người sinh sống tại các vùng có dịch;

– Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;

– Người được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.

– Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch.

Lưu ý: Trong năm 2021, vắc xin được sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng nêu trên ở các tỉnh/thành phố đang có dịch; trong tỉnh, thành phố thì ưu tiên tiêm cho các vùng đang có dịch.

Nghị quyết 21/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cao Dung
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT