Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/10/2020)

Chính sách mới có hiệu lực 10/10/2020 (Ảnh minh họa)

Hôm nay, ngày 10/10/2020 là ngày Thông tư về việc sử dụng giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn và Nghị định xử phạt hành chính lĩnh vực bảo vệ biên giới quốc gia chính thức có hiệu lực.

1/ Giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn có thể bị thôi việc

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Thông tư 24/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25/8/2020 về việc sử dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.

Theo đó, trong hai năm liên tiếp liền kề trước năm 2020, giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo thì được xử lý như sau:

– Tiếp tục bố trí giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu: Giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại chuẩn nghề nghiệp trở lên hoặc được phân loại, đánh giá mở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe;

– Bố trí sang vị trí việc làm khác cho đến khi nghỉ hưu: Giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp, có một năm được phân loại, đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì không bố trí giảng dạy, và sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ;

– Nghỉ hưu: Giáo viên không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ điều kiện nghỉ hưu.

Đồng thời, Thông tư cũng khẳng định, các trường hợp nêu trên, tùy vào trường hợp cụ thể có thể cho thôi việc hoặc tinh giản biên chế.

2/ Vận chuyển trái phép hàng qua biên giới bị phạt nặng

Ngày 24/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 96/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Cụ thể, nếu vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới ngoài khu vực cửa khẩu nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng nếu hàng hóa, tiền tệ có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

Ngoài ra, tang vật trong trường hợp này cũng bị tịch thu trừ khi đã bị tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng, môi trường và văn hóa phẩm có nội dung độc hại.

Căn cứ vào giá trị của hàng hóa, tiền tệ, Chính phủ còn quy định một số mức phạt khác dành cho hành vi vi phạm này gồm:

– Phạt tiền từ 01 – 05 triệu đồng: Hàng hóa, tiền tệ có giá trị dưới 10 triệu đồng;

– Phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng: Hàng hóa, tiền tệ có giá trị từ 10 – dưới 50 triệu đồng; vận chuyển trái phép qua biên giới hàng hóa là văn hóa phẩm;

– Phạt tiền từ 20 – 40 triệu đồng: Hàng hóa, tiền tệ có giá trị từ 50 – dưới 100 triệu đồng…

Những chính sách này đều là hiệu lực từ ngày 10/10/2020.

Nguyễn Hương/ Nguồn: https://luatvietnam.vn/