Chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực từ giữa tháng 12/2020

KỸ NĂNG CẦN BIẾT đã tổng hợp được các chính sách mới về lao động, tiền lương bắt đầu có hiệu lực từ 11 – 20/12/2020 từ THƯ VIỆN VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu đến quý đọc giả:

1. Xếp lương trợ giảng trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập có hiệu lực từ ngày 12/12/2020.

Theo đó, quy định chức danh nghề nghiệp trợ giảng (hạng III, Mã số: V.07.01.23) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Một số tiêu chuẩn đối với chức danh nghề nghiệp trợ giảng (hạng III):

– Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Phải có bằng đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy.

– Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được phân công hướng dẫn thực hành, thí nghiệm, thực tập; có kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo…

2. Hướng dẫn bổ nhiệm, xếp lương với viên chức quay phim

Theo Thông tư 30/2020/TT-BTTTT hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông như sau:

– Bổ nhiệm vào chức danh quay phim hạng I (mã số V11.12.35) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch quay phim viên cao cấp (mã số 17.148);

(Áp dụng hệ số lương viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2) có hệ số lương từ 5,75 đến 7,55)

– Bổ nhiệm vào chức danh quay phim hạng II (mã số V11.12.36) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch quay phim viên chính (mã số 17.149);

(Áp dụng hệ số lương viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2) có hệ số lương từ 4,00 đến 6,38).

– Bổ nhiệm vào chức danh quay phim hạng III (mã số V11.12.37) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch quay phim viên (mã số 17.150);

(Áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98).

– Bổ nhiệm vào chức danh quay phim hạng IV (mã số V11.12.38) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch quay phim viên cao đẳng (mã số 17a.212) và quay phim viên chưa đạt chuẩn (chưa đạt trình độ cao đẳng) (mã số 17c.215).

(Áp dụng hệ số lương viên chức loại B, có hệ số lương từ 1,86 đến 4,06).

Thông tư 30/2020/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2020.

3. Hướng dẫn xếp lương với viên chức công nghệ thông tin mới được bổ nhiệm sau khi hết thời gian tập sự

Thông tư 29/2020/TT-BTTTT hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin (CNTT) có hiệu lực từ ngày 12/12/2020.

Theo đó, quy định sau khi hết thời gian tập sự và được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CNTT thì thực hiện xếp bậc lương như sau:

– Trường hợp khi được tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, bảng lương viên chức loại A1;

– Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo thạc sĩ phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, bảng lương viên chức loại A1;

– Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo đại học phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, bảng lương viên chức loại A1;

– Trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp quản trị viên hệ thống hạng IV (mã số V11.06.15), phát triển phần mềm hạng IV (mã số V11.08.22):

+ Khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo cao đẳng phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06;

+ Khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo trung cấp phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, bảng lương viên chức loại B.

Thông tư 29/2020/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2020.

Quý Tân
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT