Chân dung 16 bí thư tỉnh ủy thế hệ 7X

Hết tháng 8, sau đợt sắp xếp cán bộ trước thềm đại hội đảng bộ cấp tỉnh, cả nước có 16 bí thư tỉnh ủy thuộc thế hệ 7X. Ba người trẻ nhất ở tuổi 44.

Hoài Thu – Hà My/ Nguồn: https://baomoi.com/