Câu đố IQ khó không phải ai cũng trả lời chính xác

Thử thách trí não bằng cách trả lời những câu đố toán học dưới đây trong thời gian nhanh nhất.

Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

Câu 1:

Đáp án >>

Câu 2:

Đáp án >>

Câu 3:

Đáp án >>

Câu 4:

Đáp án >>

Câu 5:

Đáp án >>

VY VY (THEO FUN WITH PUZZLES)/ Nguồn: https://laodong.vn/