“CÁI TÔI”!!!

“Cái tôi” dường như tất cả mọi người, ai ai cũng có, không phân biệt hoàn cảnh, tuổi tác. Và “cái tôi” ít nhiều luôn ảnh hưởng đến đời sống của những người đang sở hữu nó. Nếu chúng ta bỏ chút ít thời gian nghĩ về “cái tôi”, chúng ta thấy có nhiều điều thú vị, nhiều điều phải suy ngẫm và chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều điều cần phải làm cho “cái tôi” của mình.

– Bỏ dấu ^ thì là Toi,

– Thêm dấu sắc là Tối,

– Thêm dấu huyền là Tồi,

– Thêm dấu nặng là Tội.

Bởi thế nên:

– Nếu ta không biết mình là ai thì Toi,

– Nếu ta không chịu hạ mình học hỏi thì Tối,

– Nếu ta không giúp người lúc khó khăn thì Tồi,

– Nếu ta không làm điều đúng đắn thì Tội lỗi.

Kiểu gì cũng phải quản lý thật tốt CÁI TÔI của mình rồi mọi sự tự khắc trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

 Viet Ta (sưu tầm)/ Dinh Phương (ghi)