Cá nhân được tra cứu thông tin BHXH của người khác nếu họ đồng ý

Ảnh minh họa: Internet

Đây là nội dung được nêu tại Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm của Chính phủ.

Theo đó, từ cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm thì cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép khai thác và sử dụng thông tin của mình; thông tin cá nhân của người khác nếu được người đó đồng ý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, các đối tượng được khai thác và sử dụng dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước thì không cần sự đồng ý như:

– BHXH Việt Nam (phục vụ hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành);

– Bộ LĐ-TB&XH (phục vụ quản lý về bảo hiểm xã hội, việc làm và an sinh xã hội);

– Bộ Y tế (phục vụ quản lý trong lĩnh vực y tế bao gồm cả các thông tin, dữ liệu về bảo hiểm y tế);

– Văn phòng Chính phủ (phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ);

– Bộ TT&TT (kết hợp với các nguồn dữ liệu khác tạo ra các thông tin gia tăng phục vụ mục đích tham mưu, hỗ trợ ban hành chính sách trong Chính phủ điện tử, Chính phủ số);

– Bộ Công an, Bộ Quốc phòng (phục vụ quản lý trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng);

– Các cơ quan quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ các hoạt động quản lý nhà nước theo thẩm quyền.

Xem thêm chi tiết tại Nghị định 43/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/6/2021).

Ninh Thương
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT