Bỏ yêu cầu sáng kiến kinh nghiệm trong xếp loại giáo viên từ 20/8

Tiêu chí sáng kiến kinh nghiệm đã không còn xuất hiện trong đánh giá giáo viên. Ảnh: Thanh Hùng

Tiêu chí sáng kiến kinh nghiệm đã không còn xuất hiện trong Nghị định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cả đội ngũ giáo viên.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8.

Theo đó, tiêu chí sáng kiến kinh nghiệm đã không còn xuất hiện trong đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cả đội ngũ giáo viên.

Cụ thể, trước đây theo Nghị định số 02/VBHN-BNV (hợp nhất Nghị định 56 và Nghị định 88/NĐCP về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức) thì một trong những tiêu chí để đánh giá đạt loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là “Có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có thẩm quyền công nhận”.

Còn theo Nghị định 90 mới đây, tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bao gồm:

– Thực hiện tốt các tiêu chí chính trị tư tưởng; đạo đức lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao.

– Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

– 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức không giữ chức vụ quản lý ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như sau:

–  Thực hiện tốt các quy định về tiêu chí chính trị tư tưởng; đạo đức lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật.

– Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

Còn viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mứchoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

– Thực hiện tốt các quy định về tiêu chí chính trị tư tưởng; đạo đức lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật.

– Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao;

–  Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức;

– 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho hay: “Nghị định 90 do Bộ Nội vụ chủ trì để áp dụng chung cho cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cán bộ, công chức, viên chức của ngành giáo dục.

Như vậy, ngay sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục sẽ thực hiện theo các quy định tại Nghị định”.

Hải Nguyên/ Nguồn: https://vietnamnet.vn/