Bổ sung danh mục SGK lớp 1 thêm cuốn Hoạt động trải nghiệm 1

Một số SGK lớp 1 đã được phê duyệt sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ vừa ký Quyết định phê duyệt bổ sung thêm 1 sách giáo khoa lớp 1 vào danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo Quyết định, SGK lớp 1 mới được phê duyệt là Hoạt động trải nghiệm 1 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do nhóm các tác giả: Bùi Sỹ Tụng làm Tổng Chủ biên, Nguyễn Thanh Bình làm Chủ biên, Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị Thu.

Cùng với 45 cuốn SGK lớp 1 đã được phê duyệt trước đó, như vậy sẽ có 46 SGK lớp 1 của 9 môn học, hoạt động trải nghiệm được sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021.

Trước đó, năm 2019, Bộ GDĐT tổ chức 2 lần thẩm định SGK lớp 1, lần 1 vào tháng 5 và lần 2 vào tháng 10. Ở lần thẩm định đầu, có 38/49 bản mẫu SGK được được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt cho phép sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Trong 11 bản mẫu được đánh giá “không đạt” ở lần thẩm định 1, có 7 bản được tác giả chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của Hội đồng thẩm định và nhà xuất bản gửi về Bộ GDĐT đề nghị thẩm định lần 2. Một bản mẫu SGK chưa kịp gửi thẩm định lần 1 cũng được nhà xuất bản tiếp tục gửi hồ sơ đề nghị thẩm định.

Trong lần thẩm định tháng 10/2019, Bộ GDĐT tiếp nhận 8 bản mẫu SGK của 4 môn học, hoạt động giáo dục từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM.

Phương Anh/ Nguồn: http://toquoc.vn/