BỘ CÂU HỎI HAY – HỘI THI CÁN BỘ CĐCS GIỎI

KỸ NĂNG CẦN BIẾT xin giới thiệu Bộ câu hỏi (file Powerpoint) dành cho Đoàn viên Công Đoàn tìm hiểu về Tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Xin mời mọi người cùng tham khảo!

Dinh Phương (tổng hợp)