BIỂU THỨC VÀ PHÉP TÍNH LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

Dưới đây là 05 bài tập nâng cao về cách tính giá trị biểu thức giúp các em có thêm suy luận, có thêm hiểu biết về cách chuyển đổi vận dụng các kiến thức đã học.

Hãy thực hành tính các biểu thức cho thật tốt các em nhé!

Và hãy nhớ liên lạc với KỸ NĂNG CẦN BIẾT thường xuyên để được rèn luyện các kỹ năng và được giải đáp mọi thắc mắc mà các em cần. Chúng tôi hân hạnh được phục vụ.

BIỂU THỨC VÀ PHÉP TÍNH LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

05 bài tập dưới đây giúp các em ôn tập rất tốt về kiến thức về biểu thức và cách tính giá trị biểu thức.

Các em hãy thực hiện tuần tự từng bước tính và các ô trống bên dưới.

Chúc các em ôn tập thành công.

Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT

BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÊM

Bài 1 : Thêm dấu phép tính và dấu ngoặc đơn vào 5 chữ số 3 để được kết quả lần lượt là : 1, 2, 3, 4, 5.

Bài 2 : Tìm X : a, X x 1999 = 1999 x 199,8 b, (X x 0,25 + 1999) x 2000 = ((53 + 1999) x 2000 c, 71 + 65 x 4 = + 260

Bài 3 : Tìm giá trị số của biểu thức sau : A = a + a + a + a + . . . + a – 99 (có 99 số a) Với a = 1001.

Bài 4 : Tìm giá trị số tự nhiên a để biểu thức sau có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? C = (a – 30) x (a – 29) x . . . x (a – 1)