BÀI TẬP VỀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA CÂU – CẤU TẠO CÂU GHÉP – TIẾNG VIỆT LỚP 5

10 Bài tập về câu này sẽ giúp các em học sinh lớp 5 nhớ lại rất đầy đủ các kiến thức về câu đơn, câu ghép và các thành phần của câu. Sau khi thực hành với 10 câu bài tập này những bài tập còn lại có liên quan sẽ không còn làm khó các em.

Bây giờ mời các em cùng nhớ lại các kiến thức trước khi làm bài.

1. Câu và các thành phần của câu

– Câu được cấu tạo bởi nhiều thành phần, trong đó có các thành phần : chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ. Chủ ngữ và vị ngữ là hai thành phần chính của câu.

+ Chủ ngữ là bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì,…) ?

+ Vị ngữ là bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Là gì ? Làm gì ? Như thế nào ?

+ Trạng ngữ là bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ớ đâu ? Khi nào (bao giờ, mấy giờ) ? Vì sao, nhờ đâu) ? Để làm gì (nhằm mục đích gì, vì cái gì) ? Bằng cái gì, với cái gì) ?

– Câu kể Ai làm gì ? nêu hành động của người, vật ; câu kể Ai thế nào ? miêu tả tính chất, trạng thái của người, sự vật, hiện tượng ; câu kể Ai là gì ? giới thiệu hoặc nhận định về sự vật.

2. Các kiểu câu theo cấu tạo

Câu đơn – Câu ghép

– Căn cứ vào cấu tạo, câu được chia làm hai kiểu : câu đơn và câu ghép.

+ Câu đơn là câu do 1 cụm chủ vị tạo thành. Căn cứ vào vị ngữ, câu đơn có các loại : Ai là gì ? / Ai làm gì ? / Ai thế nào ?

+ Câu ghép là câu do nhiều vế câu (nhiều cụm chủ – vị) ghép lại. Mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn (có đủ chủ ngữ và vị ngữ) và thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế khác trong câu.

– Có hai cách nối các vế câu ghép : nối bằng từ ngữ có tác dụng nối  và nối trực tiếp (không dùng từ ngữ), giữa các vế câu có dấu phẩy,  dấu chấm phẩy hoặc dấu hai chấm. Cụ thể :

+ Các vế câu có quan hệ nguyên nhân – kết quả có thể được nối với nhau bằng một quan hệ từ : Vỉ, bởi vì, nên, cho nên, nhờ,… hoặc một cặp quan hệ từ : Vỉ’ …. nên bởi vì …. cho nên do …. mà do …. nên nhờ…. mà ….

+ Các vế câu có quan hệ điều kiện – kết quả có thể được nối với nhau bằng một quan hệ từ : nếu, hễ, giá, thì,… hoặc một cặp quan hệ từ : nếu………… thì nếu như… thì hễ… thì hễ mà … thì giá … thì…

+ Các vế câu -có quan hệ tương phản có thể được nối với nhau bằng một quan hệ từ : tuy, dù, mặc dù, nhưng hoặc một cặp quan hệ từ : tuy … nhưng mặc dù … nhưiĩg dù … nhưng …

+ Các vế câu có quan hệ tăng tiến nối với nhau bằng cặp quan hộ từ : không những … mà chẳng những … mà không chỉ… mà …

+ Ngoài quan hệ từ, các vế câu ghép còn có thể được nối với nhau bằng các cặp từ hô ứng như : vừa … đã chưa … đã mới… đã vừa … vừa càng … càng đâu … đấy, nào … ấy, sao … vậy, bao nhiêu … bấy nhiêu.

Nào! Bây giờ mời các em cùng thực hành!

Chúc các em thành công.

3. Bài tập

BÀI TẬP VỀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA CÂU - CẤU TẠO CÂU GHÉP - TIẾNG VIỆT LỚP 5

Hãy đọc kỹ yêu cầu bài tập để lựa chọn phương án trả lời đúng nhất.

Bây giờ, Hãy nhấp chuột vào START QUIZ để làm bài các em nhé!

Sau khi trả lời xong tất cả các bài tập. Hãy Clik vào nút FINISH QUIZ để nộp bài.

Dinh Phương – KỸ NĂNG CẦN BIẾT