BÀI GIẢNG TOÁN – TẬP HUẤN ĐẠI TRÀ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG – MODUN 2 VÀ MODUN 3

KỸ NĂNG CẦN BIẾT giới thiệu đến quý thầy cô, các bậc phụ huynh Bài giảng và tài liệu tập huấn Modun 2 và 3 môn Toán dành cho Giáo viên đại trà.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN LỚP …

Tên bài: …

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

Sau khi học xong bài này, HS:

 1.  Kiến thức, kĩ năng
 2.  Năng lực, phẩm chất

Ghi chú: chỉ nên đưa vào những mục tiêu nổi bật nhất, tương thích với các hoạt động được tổ chức phía dưới, không nên đưa vào quá nhiều mục tiêu. Các mục tiêu nên được bắt đầu bằng động từ chỉ hoạt động mà người khác có thể quan sát được, thỏa tiêu chí SMART. Không nhất thiết phải ghi rõ các đề mục nhưng nên đánh số để dễ tham chiếu. Ví dụ:

Sau khi học xong bài này, HS:

 1. Trình bày được qui tắc cộng hai phân số cùng mẫu số
 2. Thực hiện được phép cộng hai phân số cùng mẫu số
 3. Giải được bài toán có lời văn liên quan đến phép cộng hai phân số cùng mẫu số

* HS có cơ hội hình thành, phát triển các năng lực, phẩm chất: … [nếu muốn thì chỉ đưa vào một vài NL, PC có nhiều cơ hội rõ ràng, không nên đưa vào quá nhiều; PC, NL được đưa vào cần có mô tả rõ về biểu hiện chỉ báo, không chỉ đưa tên]

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 1. GV: …
 2. HS: …

Ghi chú: chỉ nên đưa vào những gì đặc biệt cần có sự chuẩn bị trước, không nên đưa vào những thứ mặc định có trong lớp học (phấn trắng, bảng đen, SGK, vở bài tập, …)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

 1. Hoạt động trải nghiệm (khởi động)
  1. Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
 1. Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
 1. Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
 • Hoạt động phân tích, khám phá, rút ra bài học
  • Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
 • Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
 • Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
 • Hoạt động thực hành, luyện tập
  • Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
 • Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
 • Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
 • Hoạt động vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn
  • Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
 • Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
 • Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])

Ghi chú:

Mỗi hoạt động trong chuỗi 4 hoạt động chính ở HS nêu trên có thể được chia thành các hoạt động nhỏ hơn, hoặc không chia (ở trên minh họa việc chia thành 3 hoạt động nhỏ, nhưng không có nghĩa là bắt buộc chia thành 3 hoạt động nhỏ).

Từng hoạt động phải tương thích với mục tiêu đã xác định. Nghĩa là hoạt động phải nhằm đạt mục tiêu đã xác định. Ngược lại, mục tiêu đã xác định phải có hoạt động tương thích. Một hoạt động có thể đạt nhiều mục tiêu và một mục tiêu có thể có nhiều hoạt động tương ứng.

Mô-đun 2 bàn về phương pháp, kĩ thuật dạy học nên bổ sung ghi chú PP, KT DH chính được sử dụng trong hoạt động đó.

Ví dụ:

HS hoạt động cá nhân đọc ví dụ và trả lời câu hỏi (PPDH vấn đáp): …

Nếu không thích kiểu không chia cột này thì có thể sử dụng các kiểu có chia cột, nhưng bổ sung thêm cột về PPDH, PP đánh giá để dễ theo dõi, phục vụ cho việc xác định các PPDH (mô-đun 2), mô-đun 3 (PPĐG) mà thực tế công tác sau này có thể không cần thiết khi GV có thể dễ dàng xác định các PPDH, PPĐG.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN LỚP …

Tên bài: …

(SGK: …)

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

Sau khi học xong bài này, HS:

 1.  Kiến thức, kĩ năng
 2.  Năng lực, phẩm chất

Ghi chú: chỉ nên đưa vào những mục tiêu nổi bật nhất, tương thích với các hoạt động được tổ chức phía dưới, không nên đưa vào quá nhiều mục tiêu. Các mục tiêu nên được bắt đầu bằng động từ chỉ hoạt động mà người khác có thể quan sát được, thỏa tiêu chí SMART. Không nhất thiết phải ghi rõ các đề mục nhưng nên đánh số để dễ tham chiếu. Ví dụ:

Sau khi học xong bài này, HS:

 1. Trình bày được qui tắc cộng hai phân số cùng mẫu số
 2. Thực hiện được phép cộng hai phân số cùng mẫu số
 3. Giải được bài toán có lời văn liên quan đến phép cộng hai phân số cùng mẫu số

* HS có cơ hội hình thành, phát triển các năng lực, phẩm chất: … [nếu muốn thì chỉ đưa vào một vài NL, PC có nhiều cơ hội rõ ràng, không nên đưa vào quá nhiều; PC, NL được đưa vào cần có mô tả rõ về biểu hiện chỉ báo, không chỉ đưa tên]

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 1. GV: …
 2. HS: …

Ghi chú: chỉ nên đưa vào những gì đặc biệt cần có sự chuẩn bị trước, không nên đưa vào những thứ mặc định có trong lớp học (phấn trắng, bảng đen, SGK, vở bài tập, …)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

 1. Hoạt động trải nghiệm (khởi động)
  1. Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
GVMong đợi ở HSPPDHPPĐG
 1. Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
GVMong đợi ở HSPPDHPPĐG
 1. Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
GVMong đợi ở HSPPDHPPĐG
 • Hoạt động phân tích, khám phá, rút ra bài học
  • Hoạt động … (Mục tiêu: 1 [ghi số của mục tiêu đã xác định])
GVMong đợi ở HSPPDHPPĐG
HS hoạt động cá nhân đọc ví dụ và trả lời câu hỏiVấn đáp
 • Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
GVMong đợi ở HSPPDHPPĐG
 • Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
GVMong đợi ở HSPPDHPPĐG
 • Hoạt động thực hành, luyện tập
  • Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
GVMong đợi ở HSPPDHPPĐG
 • Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
GVMong đợi ở HSPPDHPPĐG
 • Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
GVMong đợi ở HSPPDHPPĐG
 • Hoạt động vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn
  • Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
GVMong đợi ở HSPPDHPPĐG
 • Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
GVMong đợi ở HSPPDHPPĐG
 • Hoạt động … (Mục tiêu: [ghi số của mục tiêu đã xác định])
GVMong đợi ở HSPPDHPPĐG

Ghi chú:

Mỗi hoạt động trong chuỗi 4 hoạt động chính ở HS nêu trên có thể được chia thành các hoạt động nhỏ hơn, hoặc không chia (ở trên minh họa việc chia thành 3 hoạt động nhỏ, nhưng không có nghĩa là bắt buộc chia thành 3 hoạt động nhỏ).

Từng hoạt động phải tương thích với mục tiêu đã xác định. Nghĩa là hoạt động phải nhằm đạt mục tiêu đã xác định. Ngược lại, mục tiêu đã xác định phải có hoạt động tương thích. Một hoạt động có thể đạt nhiều mục tiêu và một mục tiêu có thể có nhiều hoạt động tương ứng.

GV cũng có thể để 1 bảng từ đầu tới cuối, chia nhiều cột hơn, nếu muốn. Nói chung là không đặt nặng về hình thức biểu mẫu mà quan tâm đến chất lượng từng hoạt động, trước hết là: HS có được tham gia nhiều hoạt động kiến tạo hay không? Có HS nào không được hoạt động không? PPDH nào được sử dụng chính ở hoạt động đó?

GVMong đợi ở HSPP, KTDHPP, CCĐG
1. Hoạt động … 2. Hoạt động …     

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT