8 cạm bẫy tâm lý kỳ bí

Nếu bạn đã quen với con đường an toàn và thoải mái của riêng mình thì rất khó để vượt ra khỏi ranh giới đó để nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn.

Bẫy 1: Con đường quen thuộc

Cạm bẫy tâm lý con đường quen thuộc này sẽ hạn chế sự sáng tạo, khó bước qua những giới hạn của bản thân.

Nếu bạn đã quen với con đường an toàn và thoải mái của riêng mình thì rất khó để vượt ra khỏi ranh giới đó để nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn.

Đừng để những kiến thức mà lâu nay bạn cho là đúng rồi áp đặt lên mọi việc, hãy đón nhận sự khác biệt. Và ngay chính bạn, phải thử những cách thức mới, đừng quá quan trọng thành công hay thất bại, tất cả cũng chỉ là cách mới để bạn thử nghiệm cuộc sống này thôi.

Bẫy 2: Cửa sổ vỡ >>

One thought on “8 cạm bẫy tâm lý kỳ bí

  1. Pingback: 8 cạm bẫy tâm lý kỳ bí - KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Comments are closed.