5 câu đố Toán học có làm khó được bạn?

Vận dụng khả năng tính toán, tư duy để giải những câu đố Toán học dưới đây.

Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

Câu 1:

Đáp án >>

Câu 2:

Đáp án >>

Câu 3:

Đáp án >>

Câu 4:

Đáp án >>

Câu 5:

Đáp án >>

VY VY (THEO FUN WITH PUZZLES)/ Nguồn: https://laodong.vn/