05 quy định về làm thêm giờ tại Bộ luật Lao động 2019 NLĐ cần biết

Ảnh minh họa: Internet

Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong Luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 quy định nhiều nội dung liên quan đến việc làm thêm giờ của NLĐ. Dưới đây là những hình ảnh về 05 quy định về làm thêm giờ tại Bộ luật Lao động 2019 NLĐ cần biết.

NgocHoLaw/ Nguồn: https://danluat.thuvienphapluat.vn/