Trẻ và Già tư duy khác nhau, khi đã già, ta mới biết rằng lương thiện bạn sẽ có mọi trái tim

Những ý tưởng nghịch đảo giữa tuổi trẻ và tuổi già rất hay! Mỗi giai đoạn, mỗi thời điểm chúng ta luôn có những tư duy táo bạo cho riêng mình. Đấy là việc ai cũng phải làm. Chính sự trải nghiệm mạnh mẻ ấy đã giúp chúng ta nhận ra nhiều điều mới, cho ta nhiều bài học giá trị.

1. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: biết níu giữ là khôn ngoan. Nhưng khi đã già, ta mới nhận ra rằng: biết buông bỏ mới là trí tuệ!

2. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: người giàu có là người lấy về rất nhiều. Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng: người giàu có là người cho đi rất lớn!

3. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: mạnh mẽ là vượt qua người khác. Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng: mạnh mẽ là vượt qua chính mình!

4. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: kẻ nói nhiều là kẻ thông minh. Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng: người biết lắng nghe mới là người thông thái!

5. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: nếu ta thắng phải hơn người thua. Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng: đến nơi là mọi người cùng thắng!

6. Khi còn trẻ, ta thường muốn sống thật lâu. Nhưng khi đã già, ta muốn sống sao cho có ý nghĩa với cuộc đời!

7. Khi còn trẻ, ta thường muốn người khác chấp nhận mình. Nhưng khi đã già, ta nhận ra rằng: chỉ cần mình chấp nhận mình là đủ!

8. Khi còn trẻ, ta mong muốn thay đổi cả thế giới. Nhưng khi đã già, ta mong muốn thay đổi chỉ bản thân mình mà thôi!

9. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: khi trưởng thành, ta sẽ không còn bị tổn thương. Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng: trưởng thành là biết điều chỉnh tiếng khóc về chế độ im lặng!

10. Và khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: có tiền sẽ có tình yêu, có vật chất, người ta sẽ yêu quý….Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng: lương thiện bạn sẽ có mọi trái tim!

Sự khác biệt rõ rệt trong tư duy giữa hai giai đoạn của cuộc đời đáng để chúng ta soi rọi và rèn luyện mình hơn.

Dinh Phương (sưu tầm)