Tổ chức dạy học trực tuyến phải khoa học, sư phạm

Đây là nội dung trọng tâm tại Công văn 606/BGDĐT-GDTrH về thực hiện chương trình giáo dục và phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn cho giáo viên, nhân viên, học sinh tại các cơ sở giáo dục,…Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT tập trung triển khai các nội dung sau:

– Căn cứ tình hình dịch tại địa phương sau Tết Nguyên đán, các Sở GD&ĐT chủ động báo cáo UBND cấp tỉnh xin ý kiến cho học sinh đi học hoặc nghỉ học ở trường, bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh;

– Tổ chức thực hiện dạy học trực tuyến trong trường hợp học sinh nghỉ học ở trường theo hướng dẫn tại Công văn 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 và các văn bản có liên quan của Bộ GD&ĐT;

Nội dung dạy học trực tuyến phải bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh; cách thức tổ chức phải linh hoạt phù hợp với điều kiện của địa phương và cơ sở giáo dục đảm bảo hiệu quả;…

– Chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục học kỳ II năm học 2020- 2021 để ứng phó với dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn 432/BGDĐT-GDTrH ngày 29/01/2021;

Công văn 606 /BGDĐT-GDTrH được ban hành ngày 18/02/2021.

Nguyễn Liên
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT