THỰC HIỆN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CÂY ĐÀO, CÂY MAI

Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chinh phủ Trịnh Đình Dũng, trên cơ sờ chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao và kết quả cuộc họp liên Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính ngày 23/01/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Tùy theo điều kiện thực tiễn, cụ thể của địa phương, ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể áp dụng biện pháp xác nhận nguồn gốc, xuất xứ phù hợp, nhưng không tạo thêm thủ tục hành chính, ách tắc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương (Sở Khoa học và Công nghệ) cung cấp nền tảng kỹ thuật truy xuất nguồn gốc, hướng dần kỹ thuật và hỗ trợ kỹ thuật truy xuất nguồn gốc trong trường hợp địa phương có nhu cầu xác định nguồn gốc cây đào, cây mai.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương chi đạo Sở Nông nghiệp và Phát Triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân cấp huvện, cấp xã rà soát diện tích rừng tự nhiên có cây đào, cây mai mọc tự nhiên để quản lý chặt chẽ, tránh việc chặt phá, khai thác trái pháp luật để trà trộn lưu thông, tiêu thụ bất hợp pháp.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong trường hợp có nhu cầu, chi đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ,  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các lực lượng chuyên ngành liên quan áp dụng truy xuất nguồn gốc cây đào, cây mai theo hướng dẫn, đồng thời đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp kinh doanh trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Số 133 /BKHCN-TĐC V/v Thực hiện truy xuất nguồn gốc cây đào. cây mai.

Dinh Phương (sưu tầm)/ Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/