THÀNH CÔNG

Trên con đường THÀNH CÔNG phải đi qua 3 loại nước:

1. Nước lạnh: Do người khác dội mình.

2. Mồ hôi: Do tự mình chảy ra.

3. Nước mắt: Do bị hiểu lầm mà chảy.

Ba nguyên nhân lớn của THẤT BẠI:

1. Sự nóng vội.

2. Không học tập.

3. Tôi biết rồi.

THÀNH CÔNG mãi mãi không có chuyện thuận theo tự nhiên mà có, THÀNH CÔNG đều là do bị ép mà thành.

Chim không có cánh không thể bay, người không chí khí không thể thành công.

Để thành công cần hội tụ các yếu tố:

Cơ hội và thời điểm.

Kiến thức và kỹ Năng.

Thái độ và suy nghĩ tích cực.

Tâm Phật luôn yêu thương mọi người.

Có sự lựa chọn đúng đắn.

____________

Việt Tạ (Sưu tầm)